Samen naar een circulaire economie

Author:

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem dat gericht is op het minimaliseren van afval en het maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen. Producten worden ontworpen om hun levensduur te maximaliseren en zoveel mogelijk hun waarde te behouden. 

Circulaire economie is dus een tegenstelling voor de term ‘lineaire economie’, waarbij we producten produceren, gebruiken en weggooien. 

De voordelen

Een circulaire economie biedt verschillende voordelen, zoals:

  • Minder afval door het minimaliseren van afvalstromen via hergebruik, reparatie en recycling. Er wordt dus minder afval naar stortplaatsen gestuurd, waardoor de milieubelasting wordt verminderd.
  • Behoud van natuurlijke hulpbronnen door grondstoffen efficiënter te gebruiken en te hergebruiken. Dit vermindert de druk op ons ecosysteem.
  • Stimulering van innovatie. De overgang naar een circulaire economie stimuleert innovatie op het gebied van productontwerp, recyclingtechnologieën en nieuwe zakelijke modellen, wat kan leiden tot nieuwe economische groei.
  • Een betere veerkracht van de economie. Een circulaire economie kan de afhankelijkheid van schaarse grondstoffen verminderen en de veerkracht van de economie vergroten door de kwetsbaarheid voor grondstoffenprijsschommelingen te verminderen.

Wat kunnen we doen?

Gezinnen en bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de creatie van een circulaire economie.

Voor gezinnen:

Een van de beste manieren om een circulaire economie te stimuleren is door zelf minder afval te produceren. Gezinnen kunnen hun afvalberg verminderen door bewust te consumeren (koop enkel wat je nodig hebt), slim te kopen (producten met minder verpakkingsmateriaal), zoveel mogelijk te hergebruiken (denk aan herbruikbare tassen en flessen) en restjes te gebruiken.

Spullen die je niet meer gebruikt maar nog in goede staat zijn kan je naar een kringwinkel brengen. Ga zelf ook eens kijken in kringloopwinkels, op kledingruil beurzen en tweedehands sites als je iets wil kopen. 

Daarnaast moeten gezinnen actief deelnemen aan het recycleren van materialen. Zorg voor een scheiding van alle materialen zoals glas, papier, metaal… Dat maakt de verwerking veel eenvoudiger.

Voor bedrijven:

Ook bedrijven kunnen allerlei stappen ondernemen. Zoals inzetten op een duurzaam productontwerp. Ontwerp producten met het oog op hergebruik en zorg dat ze makkelijk te herstellen zijn. Dit verlengt hun levensduur en zorgt ervoor dat ze op het einde van hun levenscyclus makkelijk worden gerecycleerd.

Daarnaast kunnen bedrijven samenwerken met leveranciers om zoveel mogelijk duurzame en hernieuwbare materialen te gebruiken en afval te verminderen. 

Of schakel over op circulaire businessmodellen zoals product-as-a-service of leasing, waarbij producten teruggaan naar de verkoper/fabrikant aan het einde van hun levensduur om te worden hergebruikt, gerepareerd of gerecycleerd. 

Tenslotte moeten bedrijven een grotere bewustwording creëren bij hun medewekers, klanten en andere stakeholders. Maak hen bewust over het belang van een doorgedreven verwerking van afval en circulaire economiepraktijken, en moedig hen aan om deel te nemen aan deze initiatieven.